Terug

Wil graag voor me zelf beginnen?

D.Nijman

Geachte Heer, Mevrouw,

 

Ik ben momenteel bezig met een opleiding voor pedicure. Nu wil ik in de toekomst voor mezelf gaan beginnen en dan zal ik ook mijn eigen pensioen moeten gaan opbouwen.

 

De vraag is dus hoe dit allemaal in zijn werk gaat?

 

Met vriendelijke groet

D.Nijman


3 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Als zelfstandige moet U zich inschrijven bij de KvK .

Tevens als ondernemer een IB melding en btwnummer aanvragen.

Voor verzekeringen kan iedere adviseur U helpen.

Afhankelijk van Uw persoonlijke situatie en leeftijd komt een invaliditeitsverzekering aan de orde.

premie is afhankelijk van leeftijd, uitkeringsniveau en eigen risicotermijn e.d.

Of een overlijdens of pensioenvoorziening al aan de orde komt kan pas worden beoordeeld  als alle persoonlijke gegevens en inkomensverwachting duidelijk zijn. (gezinssituatie?)

Wellicht zijn er al voorzieningen voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en brandverzekering e.d.

Uw adviseur kan U zeker helpen.

anders gaarne tel. 073-6415678


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte mevrouw Nijman,

 

Indien u een eenmanszaak gaat starten kunt u onder andere gebruik maken van de oudedagsreserve (OR). U kunt dan 12% van uw jaarwinst doteren aan de oudedagsreserve. Er hoeven dan geen liquide middelen uw onderneming verlaten, wat weer liquiditeitsverruiming tot gevolg heeft. U kunt er echter wel voor kiezen om bijvoorbeeld ter hoogte van de dotatie aan lijfrentepremies te storten zodat u ook daadwerkelijk een oudedagsvoorziening opbouwt.

 

Indien u meer vragen heeft kunt u die vragen emailen naar info@elevenmanagement.com. 


Antwoord van Pensioen Advies Utrecht

De eerste vraag die u zich moet stellen is of er in uw beroepsgroep een verplichte deelname is aan een beroepspensioenfonds (voor pedicures). Deze informatie is waarschijnlijk wel te verkrijgen bij uw beroepsorganisatie. Als dat niet het geval is kunt u uw pensioen in uw eigen onderneming gaan reserveren (dit noemen we de Oudedagseserve) of u kunt het periodiek overmaken naar een verzekerde lijfrente of een bancaire lijfrente. In het laatste bouwt u uw pensioen echt op; bij Oudedagsreserve is het slechts een fiscale aftrekpost waarover u te zijner tijd (als u met pensioen gaat) nog belasting over moet betalen. Belangrijk is daarbij dat de reservering dan ook daadwerkelijk liquide aanwezig moet zijn.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uw vraag stellen aan post@bfmc.nl