Terug

Welk pensioen behouden?

m.koop

Beste adviseurs,

 

Ik heb 23 jaar bij Philips gewerkt en flexpensioen (ploegendienst) opgebouwd dat in 2006 is gestopt door een reorganisatie. Deze komt bij 62,5 jaar al vrij, maar omdat ik in 2005 gescheiden ben (mijn ex heeft hier niks meegedaan) en in 2009 opnieuw getrouwd ben heeft mijn nieuwe vrouw geen recht meer hierop. Omdat ik nu bij een ander bedrijf werk (sinds 2006 chauffeur) bouw ik weer pensioen op met nabestaanden pensioen. Nu kan ik alles overzetten naar mijn nieuwe pensioen, maar dan ben ik wel het pensioen van Philips kwijt, dus geen 62,5 jaar waar dat uitgekeerd wordt. Mijn vraag is wat is nu verstandig om te doen, overzetten dat mijn nieuwe vrouw overal recht op heeft (ook nabestaand) of dat van philips houden?

 

bvd gr

Marcel Koop


1 Antwoord

Antwoord van vanHoek PT&A / Benefitsupport.nl

Geachte heer Koop,

 

Als u niets heeft gedaan op het moment van echtscheiden is de Wet VPS van toepassing op de pensioenaanspraken die opgebouwd zijn tijdens de periode dat u gehuwd bent geweest.

 

Een echtscheiding moet gemeld worden bij het pensioenfonds.

 

Vervolgens overweegt u een waardeoverdracht van het pensioenfonds Philips naar de uitvoerder van uw huidige werkgever.

Als u al vanaf 2006 een nieuw dienstverband heeft moet u beginnen met te bekijken of alle partijen nog wel willen meewerken aan waardeoverdracht. Formeel gaat het dan om de uitvoerders en de betrokken werkgevers.

 

Als alle partijen willen meewerken dan kunt u bezien of waardeoverdracht een zinvolle optie is. 

Of dit verstandig is hangt af van de kenmerken van het pensioen opgebouwd bij Philips en het pensioen dat u in de nieuwe situatie opbouwd.

Het gaat dan om vragen zoals;

 

Is één van de pensioenaanspraken gegarandeerd?

Is er sprake van een penbsioenkapitaal?

Op welke wijze is partnerpensioen geregeld?

Op welke wijze worden de pensioenen geindexeerd?

 

Deze vragen moet u stellen t.a.v. beide regelingen. 

 

Helaas is er geen éénduidig antwoord te geven op uw vraag. U doet er verstandig aan hier eens met een adviseur over te spreken.

 

Doet u dit nadat u weet of genoemde partijen willen meewerken.

Dan is van belang dat de adviseur alle informatie heeft t.a.v. de echtscheiding en de wijze waarop beide pensioenregelingen uitgevoerd worden. 

 

m.vr.gr.

 

Jaap van Hoek