Terug

Wat is er verstanding om nu te doen?

ivanov

Ik heb tijdtje geleden een verzekering gesloten voor aanvullign van gat in mijn pensioenopbouw. Deze dagen loopt deze verzekering af, maar ik ben nog niet in aow leeftijd. Toen 65 jaar, nu 67 jaar. Ik heb nu een wia uitkering. Als de polis wordt uitbetaald wordt afgehaalt van mij uitkering. Mij vraag is wat is verstandig om nu te doe? Ondertussen heb ik begrepen dat afgesloten polis een woekerpolis is?

Vraag: Welke mogelijkheden zijn voor deze aflopende verzekering (30 juni). Heb een voorstel gekregen voor verlenging voor 2 jaar, maar zonder veranderingen  in belegde fondsen. Waar na 20 jaar een nichiel rezultaat is uitgekomen?

Vraag: Mogelijkheden deze verzekering om te zeten in een andere voor 2 jaar (tot 67 jaar en aow)

Vraag: Als dat een woekerpollis is, is dat verstandig bij dezelfde maatschapij te blijven? nichil resultaat

Vraag: Zal ik de rechten verliezen als ik ga procederen om de gemakte kosten voor deze woekerpollis te verhalen, vooral als ik deze overzet in een andere polis (volgens hun voorstel)

Bedankt!

Met vriendelijke groet,


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Beste Ivanov,

Allereerst merk ik meteen op dat het goed zou zijn wanneer je via de website van pensioenadvies-info.nl een adviseur in jouw directe omgeving zoekt en met hem of haar in gesprek gaat. Je hebt hier een aantal vragen waarbij beantwoording ook jouw persoonlijke situatie een rol speelt.

Ik zal je in ieder geval een eindje op weg helpen. Op dit moment is het zo dat een lijfrente uitkering, want het lijkt er op dat je het over een lijfrente hebt, in mag gaan in het jaar waarin je de AOW leeftijd bereikt en uiterlijk in dient te gaan vijf jaren na het bereiken van je AOW leeftijd. Zo te lezen heb je de lijfrenteverzekering een tijdje geleden afgesloten met als einddatum jouw 65-jarige leeftijd. Het is dus ook van belang te weten hoe oud je nu bent. Tot wanneer loopt jouw WIA uitkering?

Wanneer de polis de einddatum heeft bereikt komt er in ieder geval geen premie meer bij. De polis is dus nu premievrij. Het kan zijn dat wanneer het een beleggingsverzekering is, er toch jaarlijks kosten worden onttrokken aan de waarde. Wanneer deze onttrekking meer/hoger is dan de eventuele koerswinst die jaarlijks wordt behaald dan lever je steeds meer in. 

Een alternatief zou kunnen zijn om een bancaire lijfrente rekening (spaarvariant) te openen en daar het hele kapitaal van jouw verzekering op door te storten. Wanneer je dit op de juiste manier doet kan dit fiscaal zonder gevolgen. De spaarrente is op dit moment heel erg laag dus je zult naar alle waarschijnlijkheid weinig groei realiseren maar het saldo wordt in ieder geval niet minder. Echter, je weet natuurlijk nooit of beleggingen beter uit gaan pakken. Ik weet natuurlijk niet of zoiets ook bij je past, je zou dit met een adviseur moeten bespreken. Je kunt overigens bij een kapitaaloverdrachtsverzoek wel een voorbehoud maken voor eventuele compensatie van teveel ingehouden kosten in ieder geval om eventuele verjaring van zo'n recht te voorkomen. Zie ook   https://www.consumentenclaim.nl/claims/woekerpolis/modelbrieven/stuitingsbrief

Ik kan zo niet beoordelen of het een woekerpolis is en of er al compensatie heeft plaatsgevonden. Dit zou dan nader bekeken moeten worden.

Zonder jouw situatie te kennen zou ik algemeen bezien de verzekering niet voortzetten in een verlengde of geheel andere polis, ook niet bij een andere maatschappij. Tenzij het een zogenoemde oud regime polis is (jouw verzekeraar geeft dat aan en anders kun je het navragen) aangezien je dan het oud regime behoudt. Wanneer het geen oud regime is zou ik zelf dan opteren voor zo'n bancaire variant waar je overigens afhankelijk van de aanbieder ook wel kunt beleggen. Het voordeel is ook dat je bijvoorbeeld over 2 jaar dan niet weer hoeft te verlengen. In principe loopt de rekening door tot uiterlijk vijf jaar na jouw AOW leeftijd, dan moet er namelijke wel een uitkering worden aangekocht.

Samengevat: overleg jouw persoonlijke situatie met een adviseur. Daar zijn vrijwel altijd advieskosten aan verbonden maar het levert je ook veel op. Het voorkomt dat je wellicht keuzes gaat maken die achteraf gezien nadelig voor je uitpakken.

Succes er mee!