Terug

Wat gebeurt met het niet-geconsumeerde (wegens overlijden) partnerpensioen van ex-partner?

Eleveld

Toelichting: ik heb twijfels als het gaat over het deel partnerpensioen dat is toegekend aan mijn ex-partner. "Verdwijnt" dat als zij (voor mij) overlijdt of wordt het toegevoegd aan het deel dat toekomt aan mijn huidige partner?

Er is geen pauze gerealiseerd in de inleg tussen de twee partnerperiodes (ik heb bij ingaan van mijn pensioen 20% minder uitkering geaccordeerd ten behoeve van het partnerpensioen).

Mijn pensioenfonds denkt dit vraagstuk te tackelen door de deelnemers te wijzen op de mogelijkheid de ex-partner vrijwillig te laten afzien van haar aandeel in de partnerpensioenuitkering; merkwaardig en onmogelijk omdat het vaak zo kan zijn dat "ex en nieuw" geen onderlinge omgang hebben waarin zoiets kan bestaan.

Het onderwerp betreft het zgn. “bijzonder partnerpensioen”; dit is het uit het partnerpensioen gelichte deel van het partnerpensioen dat wordt toegekend aan de ex-partner na overlijden van de gepensioneerde.

M.a.w. als die ex-partner niet in leven is op dat moment en dus dat “bijzonder partnerpensioen” niet gaat consumeren, wordt het partnerpensioen daarmee ook niet aangetast/belast/verkleind.

En dit betekent m.i. dat het volledige, niet aangetaste partnerpensioen ten deel valt aan de bestaande partner bij het overlijden van de gepensioneerde.

Immers, indien er geen ex-partner zou (hebben) bestaan, was deze vraag in het geheel niet aan de orde en zou het volledig opgebouwde partnerpensioen sowieso worden uitgekeerd aan de partner.

Wilt u mij hierover Uw inzicht geven? 


Deze vraag heeft nog geen antwoord