Terug

Uitbetaling pensioen via meerdere rekeningen?

k.v.d.wetering

Ik wens voortaan uitbetaling van mijn pensioen op twee op mijn naam staande rekeningen: maandelijkse splitsing of volgtijdelijk 6 maanden per rekening. Mag dat?

Mijn pensioenfonds weigert dat te doen, Het zou administratief te lastig zijn.


1 Antwoord

Antwoord van Pensioen Advies Utrecht

Geachte heer of mevrouw Van de Wetering,

Het is niet gebruikelijk dat een pensioen dat van één pensioenfonds komt over twee rekeningen wordt gesplitst. Pensioenfondsen zijn er totaal niet op ingericht om dit administratief te doen. Dit heeft voor een dergelijk fonds een grote administratieve last (levenslang!) tot gevolg. Dat ze het weigeren kan ik me dan ook goed voorstellen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Boers

Pensioen Advies Utrecht