Terug

Spaarloon

g de kock

Ik wil graag mijn spaarloon opnemen. Hoe moet dat?


1 Antwoord

Antwoord van Pensioenbureau De Baronie

U kunt in het spaarloonreglelent van uw werkgever nakijken voor welke erkende bestedingsdoeleinden u spaarloon kunt deblokkeren en dus opnemen. Hiervoor kunt u een deblokkeringsformulier invullen en mede laten ondertekenen door uw werkgever. In 2010 is hierop een uitzondering gemaakt door het ministerie van Financiën. U kunt in 2010 éénmalig het gehele opgebouwde saldo t/m 2009 belastingvrij opnemen. U kunt hiertoe zelf opdracht geven aan de bank waar de geblokkeerde rekening wordt geadministreerd.