Terug

Pensioen

h peters

Ik heb jaren geleden in amsterdam gewerkt voor selexvracht. Ik vraag mij af of ik nog recht heb op pensioen, het is wel jaren geleden.


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Als u in dienst bent geweest van Selekt Vracht, heeft u waarschijnlijk deelgenomen in het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Vervoer. De rechten die u destijds hebt opgebouwd blijven bestaan: u bent een zogenaamde "slaper" geworden - dat wil zeggen: een niet actieve deelnemer (dit kan consequenties hebben voor de indexatie van de opgebouwde waarde, u zou kunnen onderzoeken of waardeoverdracht voor u zinvol is). Misschien bent u nog steeds werkzaam in dezelfde bedrijfstak? In dat geval bent u een actieve deelnemer, u bouwt nog steeds rechten op bij hetzelfde fonds.

Overigens, in het kader van de Pensioen Wet is het pensioenfonds verplicht om slapende deelnemers ééns in de 5 jaar een overzicht van de opgebouwde aanspraken te verstrekken (actieve deelnemers ontvangen jaarlijks een UPO (uniform pensioen overzicht)).

Ten slotte nog dit: diezelfde Pensioen Wet verplicht pensioenuitvoerders op op 01-01-2011 een pensioenregister openbaar te maken: dat is een centrale database waar alle opgebouwde aanspraken bij verschillende werkgevers op 1 plek toegankelijk zijn. Tot die tijd kunt u natuurlijk ook zelf het pensioenfonds benaderen (of via uw oude werkgever).  

 

Greetje Remmerde

Remmerde Advies

Groningen