Terug

Overstap naar werkgever zonder pensioenregeling, hoe vang ik dat op?

Mw. Burbidge

Na altijd werkzaam te zijn geweest bij werkgevers met een pensioenregeling, ga ik nu werken bij een werkgever die dat niet heeft geregeld. Hoe kan ik dat het beste opvangen? De werkgeverspremie is erg hoog, moet ik die helemaal vergoed krijgen bij mijn nieuwe werkgever? Ik ben aan het kijken naar lijfrente.banksparen etc, maar weet niet of ik dan met een kleiner bedrag eenzelfde resultaat kan hebben (het is mij onbekend hoeveel vd werknemers en werkgeverspremie werkelijk wordt geinvestereerd en hoeveel aan kosten wordt besteed).

 

 


1 Antwoord

Antwoord van Van der Fluit Assurantien B V

 

Veel werkgevers hanteren een doorheen premie van 10% van de loonsom als begroting voor hun pensioenlasten.

De meeste pensioenregelingen kennen een eigen bijdrage van de werknemer.

Meest gebruikelijk is een verhouding van 2/3 werkgever en 1/3 werknemer, hoewel er een tendens is dat de

bijdrage van de werknemer oploopt naar 50 %. Stel uw werkgever heeft een budget voor u van € 3000,--

Indien hij dit als loon aan u uitkeert, dient hij over dit bedrag de werkgeverslasten  af te dragen.

Afhankelijk van de branche waar uw werkgever onder valt kunnen de werkgeverslasten rond de  25 % bedragen.

Dit betekent dat uw werkgever de € 3.000,-- niet zal uitbetalen aan u, omdat hij dan duurder uit is.

U kunt ook zelf pensioen opbouwen. Zoals u al aangeeft is het spaardeel van uw pensioen te realiseren met

een bancaire lijfrente.  Indien je kijkt naar de kostenstructuur  in een pensioenregeling en ook naar de eventuele

rendementen in pensioenregelingen is een bancaire spaarrekening zeker het overwegen waard.

Nadelen van een bancaire lijfrentespaarrekening  ten opzichte van een pensioenregeling zijn er ook.

Bij part-time werken wordt toch een full time franchise gehanteerd in de formule van de lijfrente aftrek, waardoor opbouw beperkt kan zijn.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is bij een bancaire lijfrente rekening niet mee te verzekeren.

Indien er een partner en/of kinderen zijn, is een partnerpensioen en wezenpensioen bij eerder overlijden dan de pensioenleeftijd niet mogelijk. (alleen restitutie van het opgebouwde spaarkapitaal) Uiteraard kunt u dit wel apart afdekken bij een verzekeraar, maar indien u de inleg van deze premie als lijfrente wilt aftrekken, imputeert dit wel uw lijfrenteruimte in de bancaire sfeer.

Saldo op een bancaire lijfrenterekening is slechts gegarandeerd tot € 100.000,-- per bankinstelling door de DNB 

Indien er een partner is, kunt u ook samen kijken of uw partner een pensioenregeling bij haar/zijn werkgever heeft.  Indien bij deze pensioenverzekeraar een bijspaar mogelijkheid is, kunt u eventueel bijsparen op de pensioenregeling van uw partner. U kunt dit dan onderling verrekenen.

mvg

 

J. Doedens

Pensioenspecialist