Terug

Ongebruikt wezenpensioen?

HPC Stuifzand

Mijne heren,

 

Wat gebeurt er met het opgebouwde wezenpensioen als dat niet gebruikt is, c.q. daar geen aanspraak op is gedaan?

 

Er wordt een kapitaal opgebouwd voor dit doel. Komt dit ten goede aan het ouderdomspensioen van de ouder(s) van het kind als dat tot uitkering komt?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Binnen de pensioen zijn in het algemeen het navolgende verzekerd:

ouderdomspensioen = voor de oudedag, er wordt dus waarde opgebouwd

nabestaandenpensioen na pensioendatum = vaak is dit 70% van het ouderdomspensioen zoals dat wordt uitgekeerd. Persoonlijke keuzes op pensioendatum zijn bepalend voor iueders persoonlijke situatie.

nabestaanden pensioen voor pensioendatum = bij overlijden van de deelnemer voor de pensioendatum wordt afhankelijk van de regeling een nabestaandenpensioenuitgekeerd. In moderne pensioenregelingen is dit vaak verzekerd met een dekking waarvoor alleen premie  wordt betaald. Vindt er geen overlijden plaats dan vervalt de dekking.

 

Wezenpensioen = uw vraag of er sprake is van een toevoeging aan de waarde voor het ouderdomspensioen indien geen aanspraak is gemaakt op het wezenpensioen kan worden beantwoord met de opmerkingen zoals onder nabestaandenpensioen voor pensioendatum is geformuleerd. Er vindt geen waardeopbouw plaats, dus geen toevoeging.

Vergelijk het eens met een brandverzekering: Er is geen brand geweest, de premie is betaald voor het risico dat het zich voorzou kunnen doen.