Terug

Mogen buitenlandjaren meegeteld worden voor reserveringsruimte pensioensparen?

Rut

LS,

 

ik en mijn vrouw hebben van 2004 t/m begin 2012 in het buitenland (GB) gewoond en gewerkt  (zijn wel Nederlander), daarna teruggekeerd en sindsdien werkzaam in NL. In de jaren in het buitenland hebben we geen regulier pensioen opgebouwd (wel buitenlandse 'AOW' aanspraak voor die jaren maar niet relevant voor de vraag).

 

Bij uitzoeken van de mogelijkheden extra fiscaal pensioensparen om betere pensioenvoorziening kwam de volgende vraag op: mogen we de buitenland jaren meenemen in berekenen van de reserverings ruimte (over afgelopen 7 jaar)? Dit maakt een aanzienlijkverschil in het totaal dat we fiscaal mogen sparen voor pensioen. Op de 'rekenhulp lijfrentepremie' op belastingdienst.nl kan dit in principe berekend worden door simpelweg buitenlands loon op te geven, maar vraag is of dit correct is/mag (we hebben in onze buitenland jaren geen belasting in NL betaald).

 

Alvast hartelijk dank voor de respons

 

Rut 


1 Antwoord

Antwoord van Van Eekhout Groep

Beste Rut,

 

Mogelijk hebt u de Rekenhulp van de Belastingdienst gebruikt bij het berekenen van de mogelijke jaarruimte en reserveringsruimte voor pensioensparen. Het is inderdaad goed om na te gaan of de gegevens die u hierbij gebruikt ook voldoen aan de fiscale eisen.

 

Een optimaal pensioen omvat zo veel mogelijk dienstjaren. Om die reden bestaat ook de faciliteit om in bepaalde mate verstreken dienstjaren in te halen. Voor binnenlands belastingplichtigen gelden de normale regels. Dienstjaren die in het buitenland zijn doorgebracht, tellen echter niet automatisch mee.

 

Algemeen gelden voor inhaal van pensioen twee mogelijkheden. Ten eerste de faciliteit die u zelf al hebt bekeken, namelijk die er onder de Wet Inkomstenbelasting geldt en die een jaarruimte en reserveringsruimte biedt. Om in een bepaald jaar voor de faciliteiten van bijvoorbeeld belastingaftrek voor pensioen in aanmerking te komen, geldt als hoofdregel dat iemand binnenlands belastingplichtige is.

 

U bent een aantal jaren in het Verenigd Koninkrijk woonachtig geweest en daarom bent u in principe buitenlands belastingplichtig. Dit betekent automatisch dat u voor het genoten inkomen in het Verenigd Koninkrijk geen faciliteiten kunt gebruiken die vallen onder de Nederlandse inkomstenbelasting.

 

Een andere mogelijkheid voor inhaal van pensioen is de inhaal van dienstjaren als werknemer in loondienst. Binnen Nederland bestaat deze faciliteit als er sprake is van een “inhoudingsplichtige”, een werkgever dus die de inhoudingen Loonbelasting doet en (een deel van) de pensioenpremie betaalt. Hiervan kan in het buitenland alleen sprake zijn als de buitenlandse werkgever tot een concern behoort waarvoor je in Nederland hebt gewerkt en bij wie je aan de pensioenregeling hebt deelgenomen. Als wij er op basis van uw beschrijving van uit gaan dat er in je tijd in het Verenigd Koninkrijk geen sprake was van een dergelijk concernverband, dan heeft er geen zuivere pensioenregeling volgens de Nederlandse wetgeving bestaan en kunnen dienstjaren niet worden ingehaald volgens Nederlandse normen.

 

Er zijn – natuurlijk - een aantal uitzonderingen op het voorgaande. Het gaat nu te ver om hier op in te gaan, aangezien het er volgens je omschrijving op lijkt dat voor u de ‘standaard’ situatie geldt.

 

De conclusie voor nu moet daarom zijn dat er op grond van Nederlandse regelingen geen mogelijkheid tot inhaal van pensioen bestaat voor de tijd die u in het Verenigd Koninkrijk hebt doorgebracht. Mogelijk kennen de Engelse belastingwetten wel vergelijkbare faciliteiten. Als u daarom Engels belastingplichtige was en uw pensioen wilt aanvullen over de periode die u daar hebt doorgebracht, kan het zin hebben om hiernaar te kijken. Desgewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen.

 

Met vriendelijke groeten,

Gunnar Klumperbeek

 

Van Eekhout Groep

010-4363830