Terug

Levensloop max. inleg?

J. Mobers

Hallo.

 

Ik heb een vraag over levensloop. Ik ben 57 jaar en stel ik zou mijn gehele salaris kunnen inleggen als levensloop, dat zou ik 2 jaar kunnen doen (ik heb dan weliswaar geen netto inkomsten). Dan kan ik 3 jaar eerder met pre-pensioen met een uitkering van 66%. Pensioen wordt zelfs gedurende 3 jaar extra opgebouwd. Heeft dat financieel voordeel, denk ook aan middelen van de belastingaangifte. Waar zit hier de valkuil?

 

Bij voorbaat dank voor de reactie.

 

Jan Mobers 


1 Antwoord

Antwoord van Dorth Pensioenadvies

Geachte heer Mobers,

 

De wetgever heeft een aantal spelregels geformuleerd voor de Levensloopregeling.

In beginsel mag een werknemer per jaar niet meer dan 12% van zijn bruto jaarsalaris sparen.

Dit kan totdat het maximum is bereikt van 210% van het brutoloon in het voorafgaande jaar.

 

Echter, indien u geboren bent tussen 31 dec. 1949 en 1 jan. 1955 (en u bent van 1953), dan mag u meer sparen dan de genoemde 12% per jaar. Echter niet meer dan tot de bovenstaande grens van 210% (is 3 x 70%).

 

De redenering om dan, met  59 jaar met pensioen te kunnen, gaat niet zonder meer op.

Daarvoor zou de gehele pensioensituatie moeten worden bekeken (levensloop, prepensioen en pensioen).

Ook het arbeidsvoorwaardenbeleid van de werkgever speelt daarbij ook een rol.