Terug

Laag pensioen

a. van meer

Mijn laatste werkgever heeft mij in 1987 zonder mij daarover in te ichten uit het pensioenfonds geschreven

Omdat ik in datzelfde jaar volledig werd afgekeurd en in de WAO belandde heb ik mij, omdat niemand mij daarover heeft in- of voorgelicht, niet aangemeld bij een pensioenfonds. Mij werd uit verschillende bronnen vermeld dat mijn pensioen premievrij doorliep in de WAO.

Toen in 2007 bleek dat dat onjuist was ben ik gaan protesteren bij mijn pensioenfonds. Zonder resultaat.

Ik heb nu een heel laag pensioen over de eerste 13 jaar.

Kunt U aangevven welke instantie ik kan aanspreken om dit onrecht aan te vechten.

Ombudsman Pensioenen kan niets voor mij betekenen.Helaas...

 

In afwachting van Uw antwoord, verblijf ik , hoogachtend,


1 Antwoord

Antwoord van Dorth Pensioenadvies

U kunt het best contact opnemen met de pensioenuitvoerder van de regeling van uw (ex-)werkgever.

Zoals u stelt was dit een pensioenfonds.

 

Het reglement, zoals dat toendertijd geldig was, geeft uitsluitsel over de vraag of uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid moest worden voortgezet (zgn. premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid).

In de meeste regelingen was/ is dat meeverzekerd.

 

Toepassing van deze voorwaarde is echter afhankelijk van hetgeen in 1987 'aan de hand was' . Het in de WAO belanden gaf niet altijd automatisch een recht op premievrijstelling. 

 

Daartoe kunt u het best een brief schrijven naar of contact opnemen met het bestuur van het desbetreffende pensioenfonds.

 

Veel succes!

 

www.dorth.nl