Terug

Krijg ik pensioen of krijg ik een afkoopsom?

John

Ruim een half jaar na mijn 65e aanvaarde ik een baan bij een werkgever, ik had daarvoor 15 lang niet gewerkt. Mijn nieuwe werkgever ging voor mij pensioenpremie betalen omdat dit volgens zijn  zeggen moest. Op mijn 67e jaar stopt dit en zou ik recht op een pensioen hebben. Ik ben bang dat het pensioenfonds dan komt met een afkoopsom welke een fraktie is van de betaalde premie over de afgelopen ongeveer anderhalf jaar. Graag wil ik weten hoe dit zit en want mijn rechten zijn.


1 Antwoord

Antwoord van Laponder Voortman

Beste John,

 

De kans is inderdaad heel groot dat dit scenario zich voordoet. Het is normaal gesproken zo dat op basis van de uitvoeringsovereenkomst (of het uitvoeringsreglement wanneer het een verplichte regeling is op bijvoorbeeld bedrijfstakniveau) er een verplichting geldt voor de werkgever om iedereen die als deelnemer kwalificeert aan te melden voor de pensioenregeling en daarvoor ook premie af te dragen. Wanneer volgens het reglement een pensioenleeftijd geldt van 67 dan is het wel juist dat je bent aangemeld. Wanneer het een voor het bedrijf vrijwillige regeling betreft dan is er soms een mogelijkheid om in overleg met de pensioenuitvoerder (vaak een verzekeraar) overeen te komen dat je niet wilt deelnemen in de regeling (op basis van een vaststellingsovereenkomst). Dit is kennelijk niet gebeurd of was niet mogelijk. Omdat het een korte opbouwperiode betreft zal het uit te keren jaarlijkse ouderdomspensioen inderdaad onder de afkoopgrens voor kleine pensioenen uit (kunnen) komen. Voor 2015 ligt die grens op € 462,88. De pensioenuitvoerder zal dan op de pensioendatum een afkoop aanbod doen. Je hoeft hier echter niet mee in te stemmen. Hoeveel belasting je dient te betalen over de afkoopsom is afhankelijk van de rest van je inkomen. Of je wel of niet dient in te stemmen is afhankelijk van de werkelijke cijfers en jouw persoonlijke situatie. Het is verstandig hiervoor contact op te nemen met een pensioenadviseur. Ik hoop je hiermee enigszins voor te hebben geholpen.