Terug

Kan verloning van pensioen achterwege blijven?

D. Castel

Geachte heer, mevrouw,

 

Er is sprake van pensioen in eigen beheer. De pensioengerechtigde overlijdt. De nabestaanden krijgen vervolgens recht op partner c.q. wezenpensioen. In enig jaar is de uitbetaling en verloning van het pensioen stopgezet. Dit is uiteraard niet juist. Vraag is of verloning alsnog (achteraf) dient plaats te vinden. Of is opname  van het brutopensioen in de aangifte inkomstenbelasting voldoende?

 

Mvg,

 

D. Castel


1 Antwoord

Antwoord van Pensioen Advies Utrecht

De vraagstelling is niet helemaal duidelijk, maar toch een poging de vraag te beantwoorden:

 

Zolang de nabestaanden recht hebben op een partner/wezenpensioen dient er in beginsel uitgekeerd te worden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er voldoende middelen in de BV aanwezig zijn. Is dat niet het geval, dan kan er sprke van zijn dat de uitkering van de pensioenen niet voor verwezenlijking vatbaar zijn. Treedt in dat geval altijd in overleg met de fiscus.

 

Met vriendelijke groet,

Jeroen Boers