Terug

Kan ik mijn pensioen laten uitkeren naar mijn eigen bv?

P.F. van der Maden

In loondienst een pensioen opgeboud welke in de mogenlijkheid voorziet uit te keren vanaf leeftijd 60 jaar.

Ben nog volop werkzaam en denk er nier over om te stoppen.

Kan en mag mijn pensioenuitvoerder de bruto bedragen vanaf 60 jaar overmaken naar mijn eigen Bv waarvan ik enige dga ben?


3 Antwoorden

Antwoord van Daleman & De Jong

Beste P.F. van der Made,

Dit is niet mogelijk. Wellicht voorziet het pensioenreglement wel in het uitstellen van het opgebouwde pensioen.

 

 

 


Antwoord van P.F. van der Maden

Allerseerst bedankt voor uw antwoord.

Mijn pensionopgebouw in loondienst is ruim voldoende.

Degedachtengang was d volgende: wanneer ik van 60 t/m 66 mijn pensioen vervroeg en bruto in tmijn bv kan laten vloeien kan ik bij verkoop huidige woning mijn nieuw af te sluiten hypotheek bij het bereiken van 67 jarige leeftijd zelf financieren vanuit mijn bv

De belastingdruk nu en bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal bij gelijk belastingstelsel het zelfde zijn.

 

Ben dus op zoek om vanuit een luxe positie naar een mogenlijkheid om zo handig mogenlijk mijn toekomstige financieen te redigeren, en zo optimaal gebruik te maken van fiscaal toelaatbare regelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 met vriendelike groet,

Piet van der Maden 


Antwoord van Daleman & De Jong

Beste Piet van der Maden,

Een op zich begrijpelijke gedachtegang. Helaas is ons stelsel hier niet op ingericht.

 Het is wel handig om de situatie eens uitgebreid aan een specialist voor te leggen om

te (laten) bekijken wat wel de mogelijkheden zijn binnen de huidige wet -en regelgeving.

 

Met hartelijke groet,

 

 Anton Daleman