Terug

Indexering

c.l. de kok

Mijne dames, heren,

 

Meer dan 30 jaar geleden sloot mijn werkgever een pensioenverzekering voor mij af.

Op de polis een bedrag (in guldens).

Mijn vraag: moet de verzekeraar dit bedrag na 30 jaar niet eens indexeren?

Dank u zeer.


1 Antwoord

Antwoord van Mollema Pensioenconsultancy

Geachte heer de Kok,

 

Of uw pensioen wel of niet wordt geïndexeerd, hangt af van wat hierover is vastgelegd. In uw pensioendocumenten kan bijvoorbeeld staan dat uw pensioen wordt verhoogd met het percentage van de inflatie. Als u de pensioendocumenten niet heeft, dan kunt u deze opvragen bij uw (voormalige) werkgever, de verzekeraar of diens adviseur. U moet dan zoeken naar de zgn. indexatiebepaling.

 

Ik vertrouw erop u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dick Mollema RPA,

Mollema Pensioenconsultancy