Terug

Hoe pensioen in eigen beheer te waarderen na juridische splitsing?

D. Castel

Geachte heer, mevrouw,

 

Een B.V. met darin pensioen in eigen beheer wordt juridisch (zuiver) gesplitst. Voor de waardering van de aandelen op het moment van splitsen wordt uitgegaan van de waarde in het economische verkeer (commerciële waarde). Na de splitsing gaan de twee nieuw opgerichte vennootschappen verder, ieder met de helft van de vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap. Moet de pensioenvoorziening dan commercieel of fiscaal gewaardeerd worden?

 

Mvg, D. Castel


1 Antwoord

Antwoord van Pensioen Advies Utrecht

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen commercieel en fiscaal. Voor de splitsing van  aandelen dient voor de prijsbepaling van  de aandelen de commerciële verplichting te worden aangehouden. Voor de fiscale aangifte moet gewaardeerd worden op basis van de fiscale waardering.

Voor wat betreft de splitsing: betreft het 1 DGA, met daarin 1 pensioentoezegging? Zo ja, dan kan er 50:50 verdeeld worden voor zowel fiscaal als commercieel. Maar betreft het meerdere DGA's met ieder hun eigen aanspraak, dan dient ieders eigen aanspraak gewaardeerd te worden op grond van de eigen toezegging. Dit zal een andere verdelingdan 50:50 veroorzaken.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Boers