Terug

Hoe kan ik mijn pensioen overzicht beter begrijpen?

Ben

Op mijn pensioenoverzicht staat het bedrag wat ik bruto per jaar ga ontvangen vanaf pensioendatum. Ik heb echter geen enkel gevoel bij het bedrag of dit juist is. Wat zijn de totaal ingelegde bedragen en hoeveel rendement is daarop gemaakt en verwacht men nog te maken. Met andere woorden, hoe wordt dit bedrag bepaald en hoe kan ik daar enigszins een gevoel van controle over krijgen? Kan ik een uitgebreider overzicht aanvragen bij de pensioen uitvoerder?

 


1 Antwoord

Antwoord van Pensioeningang.nl

Plausibiliteitstoets en eventuele verdere controle
Twijfelt u aan de juistheid van de hoogte van uw pensioen? Wij kunnen op basis van een aantal uitgangspunten, van u zelf en van de pensioenregelingen, nagaan of uw rechten plausibel zijn. Hiermee wordt uw pensioen niet exact nagerekend, maar op grote lijnen ingeschat. 
Hiervoor hebben wij een aantal zaken nodig:
- Globaal inzicht in uw salarisontwikkeling gedurende uw pensioenopbouw
- Uw pensioenregeling
Geeft u dit geen voldoende comfort, bijvoorbeeld omdat uw rechten nog steeds significant afwijken van wat u zou verwachten, dan kunnen wij uw pensioenrechten in meer detail controleren in samenwerking met de instelling waar uw pensioenrechten zijn opgebouwd.