Terug

Heb ik recht op nabestaandenpensioen van mijn man?

Fatima

Geachte heer,mevrouw,
Ik heb twee vragen aan u, en ik zal u dankbaar zijn als u ze zal willen beantwoorden. 
Mijn man heeft van 1976 t/m 1982 pensioen bij zijn wergever opgebouwd. In 1982 werd hij ontslagen. Vijf jaar later; van 1987 t/m 1990 trouwde hij op huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting) met zijn EX vrouw. In deze huwelijke periode heeft hij geen pensioen opgebouwd (hij was werkloos). Eind 1990 trouwde ik met mijn man t/m 2013 waar hij kwam te overleden.

 

Vraag 1 :

Heeft de Ex vrouw van mijn man recht op het bijzondere nabestaandenpensioen ondanks dat mijn man werkloos was en geen pensioen had opgebouwd tijdens zijn huwelijke periode met haar of niet ?.

 

Vraag 2:

In het pensioenregelement, staat de definitie van de gewezen echgenoote als volgt:
de vrouw/man, van wie het huwelijk met de (gewezen) deelnemer na het begin van diens  Deelneming in het fonds  en  na 8 februari 1973 is geëindigd door echtscheiding of door ontbinding na scheiding van tafel en bed. Heeft de Ex vrouw van mijn man recht op het bijzondere nabestaandenpensioen ondanks dat zij vijf jaar na het eind van zijn deelneming in het fonds met hem als werkloos man ging trouwen, en niet na het begin van zijn deelneming in het fonds zoals in de definitie van de gewezen echtgenoote staat of niet?

Alvast bedankt,
Fatima

 


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Goedemorgen Fatima,

 

ik ben bang dat de ex-vrouw van uw man inderdaad recht heeft op bijzonder partnerpensioen. In de periode 1981 tot 1995 gold de "Boon- van Loon" regelgeving waarbij de ex-echtgenoot bij scheiding recht had op het gehele nabestaandenpensioen dat op dat moment opgebouwd was. Het feit dat uw man op huwelijkse voorwaarden trouwde is alleen van invloed op het opgebouwde ouderdomspensioen.

 

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest,

Met vriendelijke groet,

 

 

Leontine Ricke

pensioenadviseur AVéWé Groep BV