Terug

Gegarandeerde uitkering of niet ?

Leerdam

Bij de omzetting van een eindloonregeling naar een regeling op basis van de beschikbare premie is er een knip gemaakt waarbij de opgebouwde rechten van de eindloonregeling vastgesteld zijn en dat dit pensioen verzekerd wordt middels een kapitaalconstructie, waarbij het kapitaal voldoende groot is om de toegezegde pensioenen aan te kunnen kopen. 

Deze regeling is na de knip voortgezet op basis van de beschikbare premie.

 

Voor de pensioenregeling na de knip op basis van de beschikbare premie + winstdelingsbonus geldt deze voorwaarde ook.

Wat betekent dit ?


2 Antwoorden

Antwoord van Solid Pension Consultancy

Eindloonsysteem is een pensioenregeling, waarbij een vastgestelde pensioenuitkering is toegezegd. De pensioenuitkering is in beginsel gegarandeerd.  

Bij een beschikbare premie daarentegen wordt een pensioenpremie toegezegd in plaats van een uitkering. Die premie wordt belegd. De premie-inleg en het beleggingsrendement vormen het pensioenkapitaal waarmee op pensioendatum een pensioenuitkering moet worden aangekocht (evt aangevuld met een winstdeling). Hoe hoog de pensioenuitkering dan zal zijn staat niet van te voren vast. De pensioenuitkering kan dus niet gegarandeerd zijn.

 

 


Antwoord van Pensioeningang.nl

Opbouw na de knip op basis van beschikbare premie: eens met vorige beantwoording, waarbij ik opmerk dat bij sommige uitvoerders van pensioenregelingen wel gekozen kan worden voor een garantie. De kosten voor een garantie op een pensioen zijn momenteel echter aanzienlijk en komen ten laste van het rendement op de ingelegde premies.

Wel heb ik nog een opmerking of vraag bij de opbouw vóór de knip. Als eindloon is toegezegd en de afdekking van die toezegging is gedaan middels een kapitaal, in hoeverre is er dan sprake van garantie? Immers zal periodiek, maar zeker ook na bijvoorbeeld uit dienst treden, gecontroleerd moeten worden of de hoogte van de uitkering van het kapitaal op de pensioendatum nog wel adequaat is vastgesteld. En als er een tekort is op zo'n moment, wie draait er dan op voor eventuele aanvullende stortingen om het niveau van de toezegging te matchen? Om hier zeker van te zijn zou dit nader onderzocht en vastgesteld moeten worden lijkt mij.