Terug

Gaat solilive ook uitbetalen bij overlijden?

Bulters

Mijn broer werkte 25 jaar bij een sociale werkvoorziening. Hij had daar een solilifeverzekering/pensioen

Mijn broer is kort gelden overwachts overleden. Mijn vraag is wordt dit opgebouwde solilifeverzekering/pensioen ook uitbetaald bij het overlijden?


1 Antwoord

Antwoord van Stevens Financieel Adviesburo

Gecondoleerd met het verlies van uw broer.

De pensioenregeling van Solilife is mij niet bekend. Maar in principe wordt het opgebouwde

ouderdomspensioen NIET uitgekeerd in geval van overlijden VOOR de pensioendatum. Het ouderdomspensioen komt alleen toe aan de betrokkene zelf, indien in leven.

Het is echter goed mogelijk dat er naast een ouderdomspensioen ook sprake was van een

nabestaanden- of wezenpensioen. Als uw broer een partner had of kinderen, dan kan het zijn dat die in aanmerking komen voor het nabestaanden- of wezenpensioen.