Terug

Beschikbare premie of middenloon?

Geachte Dame/Heer,

 

Zou u in het kort kunnen aangeven of wij (or) zouden moeten instemmen met een overgang van een middenloon regeling naar een beschikbare premie regeling. Eigenlijk zien we alleen maar nadelen behalve dan dat je iets minder betaald. Klopt dat of zien we nog meer voordelen over het hoofd?

Alvast dank voor uw moeite.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gerruby 

 


1 Antwoord

Antwoord van Solid Pension Consultancy

Deze vraag kan niet worden beantwoord zonder de inhoud van beide pensioenregelingen te beoordelen.

Ook een beschikbare premieregeling kan een goede regeling zijn, hoewel alleen de premie door de werkgever wordt toegezegd. De kostenloading beinvloedt in dit geval mede de hoogte ven de pensioenuitkering. Bij een middelloon wordt weliswaar pensioen toegezegd, maar het geeft geen zekerheid dat je uiteindelijk dat pensioen krijgt. De wijze waarop toeslag wordt verleend is immers ook bepalend.

Kennis van de inhoud van de pensioenregeling en van de uitvoering van de pensioenregeling zijn belangrijk om te kunnen beoordelen of welke van de beide systemen het voordeligst is. 

Laat de OR zich daarom goed informeren over de nieuwe pensioenregeling, zowel qua aanspraken als de financieringswijze van de pensioenregeling.  Schakel een externe pensioenadviseur in die volledig losstaat van de pensioenadviseur van de bestuurder, opdat behoorlijk tegenspel kan worden geboden aan de bestuurders.

OR heeft op grond van artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden de mogelijkheid om (externe) deskundigen uit te nodigen, bij voorkeur die in het belang van de werknemers adviseren.