PRIMAIR® Arbeidsvoorwaarden Advies


W.L. Döllstraat 93 2161 DV Lisse
06 22779225 Klik om te bellen

Over PRIMAIR® Arbeidsvoorwaarden Advies

PRIMAIR® helpt het MKB werknemers te binden en bedrijfsmatige risico’s te beheersen.

PRIMAIR® adviseert het MKB over employee benefits en schadeverzekeringen. Met ruim dertig jaar ervaring en actuele marktkennis maken wij voor u lastige materie
eenvoudig. Belangrijk voor het maken van de juiste keuzes, het borgen van bedrijfscontinuïteit en het realiseren van uw ambities.

PRIMAIR is in 2001 opgericht als antwoord op de vraag naar risicobeheersing, tegen aanvaardbare kosten en door persoonlijk, degelijk, onafhankelijk en transparant advies.

Employee Benefits
Om goede medewerkers te werven en te behouden zijn marktconforme employee benefits een voorwaarde. PRIMAIR helpt u medewerkers te motiveren en aan uw bedrijf te binden door te adviseren over pensioen- en inkomensverzekeringen die
tegemoetkomen aan wensen van u en van uw medewerkers.

Risicoanalyse & Schadeverzekeringen
Uw bedrijfsactiviteiten en –middelen brengen risico’s met zich mee en de gevolgen van bijvoorbeeld aansprakelijkheid, betalingsrisico’s, brand, en cybercriminaliteit zijn soms moeilijk te overzien. Aan de hand van de op uw situatie toegesneden analyses adviseert PRIMAIR over risicobeheersmaatregelen en de juiste schadeverzekeringen.

Financiële Planning
Arbeidsvoorwaarden sluiten niet altijd aan op de individuele wensen van directie en verwachtingen van medewerkers. Met persoonlijk individueel advies ondersteunt Primair op het gebied van particuliere pensioen- en inkomensvoorzieningen. Bovendien faciliteert PRIMAIR het geven van inzicht in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hoe kunnen wij u helpen?
Als employee benefits en schadeverzekeringen goed blijven aansluiten op veranderende omstandigheden is de kans op tegenvallers aanzienlijk kleiner. Twijfelt u daaraan of wilt u weten of het beter kan? De quick scan en risicoanalyses van PRIMAIR leveren vaak nieuwe inzichten op. Vanuit onze ruime kennis en ervaring denkt PRIMAIR mee en denkt verder. Door toegang tot vrijwel de gehele markt van risicodragers bieden wij u optimale oplossingen. Wij zijn onafhankelijk, volgen scherp de ontwikkelingen, voeren periodieke controles uit en nemen direct contact met u op als dat nodig is.

U baseert belangrijke beslissingen op ons advies, wij garanderen kwaliteit. De gecertificeerde adviseurs van PRIMAIR beschikken over jarenlange kennis en ervaring. Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid en professionele deskundigheid.

Neem contact op met Marcel Broekhuizen (06-22779225) voor advies op maat.

PRIMAIR® helpt u betrokken medewerkers te binden en bedrijfsmatige risico’s te beheersen

PRIMAIR® Arbeidsvoorwaarden Advies in het kort

Doelgroep

Bedrijven
Ondernemers
Particulieren

Diensten

Collectieve inkomensverzekeringen
Employee Benefits
Financiële Planning
Ondernemingsraden
Pensioenadvies
Risicoanalyse
Schadeverzekeringen
Verzekeringen

Onafhankelijk pensioenadviseur

Ja

Onze locatie

PRIMAIR® Arbeidsvoorwaarden Advies


W.L. Döllstraat 93 2161 DV Lisse
06 22779225 Klik om te bellen