Hertgers Pensioen Advies


Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn
055-7851377 Klik om te bellen

Over Hertgers Pensioen Advies

Wie zijn wij?
Hertgers Pensioen Advies (hierna: HPA) is een onafhankelijk adviesbureau dat met geen enkele verzekeraar of premiepensioeninstelling een financiële binding heeft. Daardoor kunnen wij het belang van de klant voorop stellen.

Wat doen wij?
HPA heeft ruim 25 jaar ervaring met het adviseren en begeleiden van werkgevers en werknemers bij hun employee benefits zoals de pensioenregeling, maar ook de levensloop-, arbeidsongeschiktheids-, ongevallen-, verzuim- en zorgregeling. Dit geldt ook voor de (pensioen)regelingen voor de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) en de IB-ondernemer.

De bovengenoemde employee benefits zijn vaak een belangrijk onderdeel van het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden dat u uw medewerkers biedt. Uiteraard moeten deze regelingen aansluiten bij uw doelstellingen, wensen en financiële mogelijkheden. Ook is het belangrijk om hierover helder te communiceren met uw medewerkers.

De DGA adviseren wij over de voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer (intern en extern), verzekeren en de consequenties van pensioen in eigen beheer in de uitkeringsfase. Ook kijken wij met de DGA naar de alternatieve mogelijkheden voor het nabestaandenpensioen en het opbouwen van een oudedagsvoorziening. Uiteraard maken wij ook berekeningen voor de pensioenvoorziening in eigen beheer (intern en extern).

Hoe worden wij beloond?
Wij maken vooraf met u afspraken over de wijze waarop wij worden beloond. Wij kennen vijf mogelijkheden:

Dienstverlening op declaratiebasis
Voorafgaand aan de opdracht ontvangt u van ons een beschrijving van de inhoud van de dienstverlening en een kostenbegroting.
Een vaste prijs per opdracht
U ontvangt vooraf een beschrijving van de inhoud van de opdracht en de prijs.
Dienstverlening op basis van een abonnement
U ontvangt vooraf een beschrijving van de werkzaamheden die u op basis van een abonnement afneemt.
Dienstverlening op basis van provisie/commissie
Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) en financiële instelling(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.
Een combinatie van de bovengenoemde beloningsvormen
Wij geven voorkeur aan een beloning op declaratiebasis, zodat u uitsluitend betaalt voor de dienstverlening die u van ons ontvangt. Maar, als u de kosten van advies en begeleiding wilt budgetteren dan werken wij daar graag aan mee.
Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in advies- en beheerwerk. Voor advieswerk geldt in 2014 een uurtarief van 110,- euro excl. btw en voor beheerwerk een uurtarief van 80,- euro excl. btw. De uurtarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd met de prijsindex.
Onder “Uurtarieven” vindt u een overzicht met werkzaamheden en het bijbehorende uurtarief. Een indicatie van de pensioen advieskosten vindt u in het dienstverleningsdocument “Pensioenvraag Werkgever“.

Maatwerk dienstverlening
Onze dienstverlening is maatwerk, de te verrichten werkzaamheden stellen wij in overleg met u vast.

Om u een goed inzicht te geven in de advies- en/of begeleidingskosten, ontvangt u vooraf een gespecificeerde kostenopgaaf of -begroting. De dienstverlening die u van ons wenst leggen wij tenslotte vast in een ‘overeenkomst van opdracht’.

In onze dienstenwijzer en dienstverleningsdocumenten vindt u meer informatie over onze beloning en diensten. Deze documenten vindt u onder “Diensten“.

HPA wil graag uw sparringpartner zijn op het gebied van uw employee benefits.

Hertgers Pensioen Advies in het kort

Doelgroep

Bedrijven
Ondernemers
Particulieren

Diensten

Pensioenadvies

Onafhankelijk pensioenadviseur

Ja

Onze locatie

Hertgers Pensioen Advies


Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn
055-7851377 Klik om te bellen