Pensioenknip 'versie 2.0'

‘Pensioenknip’ en ‘Emotinomie’

Na 2008, toen de economische crisis begon, daalde de rentestand hard. Zo hard dat (aanstaand) gepensioneerden die op dat moment pensioenkapitaal in periodieke pensioenuitkeringen moesten omzetten plots veel minder pensioen voor hun kapitaal kregen. De rentestand op het omzettingsmoment is immers bepalend voor de hoogte van het pensioen. Op basis van regelgeving staat het aldus berekende pensioen vervolgens levenslang vast.

Pensioenknip 2009-2013

De algemene verwachting was dat deze situatie tijdelijk zou zijn. Gevolg van de economische dip die snel zou overwaaien. Een oplossing was snel verzonnen: knip het kapitaal op. Daarmee was de mogelijkheid voor een ‘pensioenknip’ in 2009 geboren. De regeling zou gelden tot eind 2013. In deze constructie werd een deel van het kapitaal omgezet naar pensioen over de eerste vijf jaar. Na vijf jaar werd het resterende kapitaal omgezet in levenslang pensioen. In de tussentijd zou de rentestand vast aantrekken en zou het tweede deel van het pensioen er hopelijk wat zonniger bij staan.

Vrije val

Slechts weinig mensen hebben destijds van deze constructie gebruik gemaakt. En zij die dat wel deden kwamen van een koude kermis thuis. De rente kwam afgelopen jaren namelijk in een vrije val. En zo kon het gebeuren dat degenen die voor de knip hadden gekozen vijf jaar later nóg slechter af waren.

In 2013 liep de regeling af. VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders pleitte toen voor verlenging van de regeling.

Pensioenknip 2.0 zinvoller?

Inmiddels zitten we in 2015. De rentestand is zo dramatisch laag, dat iedereen zoekt naar oplossingen. Staatssecretaris Klijnsma wil daarom een flexibeler pensioen mogelijk maken waarin men op de lange termijn ook kan profiteren van beleggingsresultaten (maar ja, wat de doen met onvermijdelijke beleggingsdips…). Wetgeving hierover zal op z’n vroegst op 1 juli 2016 ingaan. En dat duurt te lang. Vandaar dat Klijnsma op aandringen van VVD en D66 de pensioenknip weer van stal heeft gehaald. Nu met een knip van twee jaar. Nu.nl berichtte hierover. Het ministerie wil voor het zomerreces met een regeling komen.

Hoewel de precieze voorwaarden op het moment van schrijven nog niet bekend zijn, lijkt het erop dat de knip nu zinvoller is dan in 2009. Immers, de bodem van de rentestand is zo zoetjes aan wel bereikt. Het kan alleen nog maar omhoog. In die zin kan het nu dus een nuttige mogelijkheid zijn.

‘Emotinomie’

Maar of de rentestand in twee jaar tijd zó substantieel stijgt dat de gepensioneerde hier écht baat bij heeft, is natuurlijk de vraag. De economie is momenteel vooral een ‘emotinomie’ waarin markten vooral op sentiment reageren. DNB publiceerde er een mooi artikel over op 23 april 2015. En belangrijk is natuurlijk de vraag of daadwerkelijk vanaf 01-07-2015 een flexibelere uitkeringsfase mogelijk wordt en of dit ook profijt oplevert voor degene die nu voor de knip kiest.

Op June 17, 2015