De inkomende waardeoverdracht!

Nieuwe medewerker, ongeveer 45 jaar, goed ervaren. Samen heb je niets vergeten; goede afspraken omtrent zijn loon, zijn auto van de zaak en nog veel meer. Je hebt zelfs een stuk voorlichting gegeven over zijn pensioen, ja dat moet nou eenmaal tegenwoordig.

De informatie had je nog van een voorlichtingsbrief van enkele jaren geleden, zoveel was er nou eenmaal niet veranderd. Voor de zekerheid je verzekeringsagent nog even gebeld en nieuwe aanvraagformulieren gekregen en ingevuld. Mocht hij zijn oude pensioen overdragen naar zijn nieuwe regeling, vroeg hij. “Tuurlijk” zei je, “geen probleem, kruisen we even aan en jij hebt later één loket waar je het mag afhalen. Lekker makkelijk!” Het blijkt een kruisje met grote gevolgen!

Ruim 10 maanden verder komt er plotseling een rekening van € 44.000,- voor inkomende waardeoverdracht! Je denkt nog, ze hebben een fout gemaakt en gaat bellen. Maar nee, dat kost nu de overgang van de man zijn oude pensioen naar de huidige regeling. En niemand die dat zag aankomen…

Hoe kan dat nu? Sinds 2008 zijn er wettelijke rekenregels om de waardeoverdracht tussen pensioenverzekeraars te berekenen. In het kort komt het erop neer, dat de nieuwe pensioenuitvoerder daardoor een afkoopsom ontvangt die veel lager is dan de koopsom die de nieuwe uitvoerder nodig heeft voor de feitelijke inkoop van datzelfde pensioen die de man eerder had. Dit geldt alleen in geval ven een middelloonregeling of eindloonregeling via een pensioenverzekeraar. Bovendien is het meenemen van een oud pensioen niet altijd de juiste keuze voor ook de werknemer.

Voorkomen is beter dan genezen. Ondanks het wettelijk recht op waardeoverdracht is het maar beter om in voorkomende gevallen u goed te laten adviseren door een echte pensioenspecialist. Anders kan uw nieuwe werknemer wel eens een hele dure worden.

Op April 18, 2012