Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Artikelen over pensioenen

De inkomende waardeoverdracht!

Nieuwe medewerker, ongeveer 45 jaar, goed ervaren. Samen heb je niets vergeten; goede afspraken omtrent zijn loon, zijn auto van de zaak en nog veel meer. Je hebt zelfs een stuk voorlichting gegeven over zijn pensioen, ja dat moet nou eenmaal tegenwoordig.

Lees meer >>

Op 18 april 2012

Directeur-grootaandeelhouder maakt zich weinig zorgen om pensioen

Wij zien pensioen slechts als één van de vele mogelijkheden om op de pensioenleeftijd vermogen bij elkaar te sparen. De waarde van de eigen onderneming, eigen woning, tweede woning, erfenis, enz. zijn ook vermogens die pensioeninkomen kunnen genereren.

Lees meer >>

Op 28 oktober 2011

Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding verschenen

Per jaar vinden er ruim 30.000 scheidingen van gehuwden en geregistreerde partners plaats. De verdeling van het pensioen krijgt daarbij veelal niet de aandacht die het nodig heeft. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nu een uitgebreide brochure gepubliceerd waarin de verdeling van pensioen uitgelegd wordt.

Lees meer >>

Op 26 augustus 2011

Pensioen in box 4 redt woningmarkt

Iedere belanghebbende bij het pensioenstelsel verdedigt zijn eigen ivoren toren, zich slechts ten dele bewust van de vloedgolf van collectieve problematiek die onderweg is. Blijven zitten veroorzaakt grotere rampen en doorpolderen is slechts een tijdelijke oplossing. Op naar de definitieve oplossing: het box 4-pensioen.

Lees meer >>

Op 26 augustus 2011

Pensioenopbouw DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is zelf verantwoordelijk voor de opbouw van zijn pensioen. Banksparen is echter een optie die adviseurs nog wel eens over het hoofd zien, terwijl dit meer pensioen kan opleveren.

Lees meer >>

Op 2 mei 2011