Artikelen over pensioenen

Bedrijfstak Pensioenfondsen en mogelijke vrijstellingen of dispensaties op basis van artikel 3 & 4

In mijn vorige blog ben ik in gegaan op de mogelijkheden om op basis van artikel 2 vrijstelling/dispensatie aan te vragen. In dit blog zal ik de mogelijke vrijstellings- of dispensatiegronden op basis van Artikel 3 & 4 bespreken. Groepsvorming! De onderneming is deel gaan uitmaken van een groep. Dit komt in de praktijk nog al eens voor. Door bijvoorbeeld een overname gaat de onderneming ...

Lees meer >>

Op 5 april 2022

Bedrijfstak Pensioenfondsen en mogelijke vrijstellingen of dispensaties

Bedrijfstak Pensioenfondsen en mogelijke vrijstellingen of dispensaties Wij hebben vaak te maken met ondernemingen die onze hulp zoeken, bij het bepalen, of zij al dan niet onder een verplicht gesteld bedrijfstak pensioenfonds vallen. Moet ik altijd aansluiten? of zijn er mogelijkheden om een vrijstelling of dispensatie aan te vragen? Alle mogelijke vrijstelling zij terug te vinden op ...

Lees meer >>

Op 31 maart 2022

Pensioenakkoord

In 2019 sloten sociale partners het pensioenakkoord. Op hoofdlijnen werd bepaald dat op nationaal niveau wordt afgestapt van de pensioenregelingen op basis van ‘middelloon’ en wordt overgegaan naar ‘premieregelingen’. Een middelloonregeling geeft veel zekerheid over de hoogte van het pensioen omdat daarin een vaste aan het salaris gerelateerde pensioenopbouw geldt. In een ...

Lees meer >>

Op 18 augustus 2021

Pensioen APK

Een auto moet ieder jaar APK gekeurd worden om op de weg te mogen rijden. Je moet dit bij een erkend garagebedrijf doen. Daarnaast blijven regelmatige controle en onderhoud belangrijk. Dit kost natuurlijk wat, maar je rijdt dan wel in een veilige auto zonder mankementen. Hoe zit dit eigenlijk met jouw pensioen? Of dat van jouw werknemers? Veranderingen in jouw pensioen? Net als bij een auto is ...

Lees meer >>

Op 24 november 2020

Wetsvoorstel i.v.m. aanpassing verdeling pensioen bij echtscheiding

Zover is het nog niet helemaal, dat wetsvoorstel, maar het zit er aan te komen, zo is onze verwachting. Dit vanwege de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) die in januari 2018 is verschenen. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees heeft daarover op 8 maart 2018 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In die ...

Lees meer >>

Op 6 september 2018